เข้าสู่ระบบ »

ผลลัพธ์การค้นหา : พบข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 10 รายการ

แสดงหน้าละ แถว เรียงตาม
   
1.

Production Control Staff

 
ชื่อบริษัท : Morita Seisakusho (Thailand) Co.,Ltd
จำนวนที่รับ : 1 อัตรา
เงินเดือน : 25,000
สถานที่ทำงาน : ชลบุรี
     

   
2.

วิศวกรประกันคุณภาพ

 
ชื่อบริษัท : บริษัท ทีดีเค (ประเทศไทย) จำกัด
จำนวนที่รับ : 1 อัตรา
เงินเดือน : 15,000
สถานที่ทำงาน : ชลบุรี
     

   
3.

เจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด

 
ชื่อบริษัท : บริษัท ผลิตภัณฑ์สมุนไพร ดร.สาโรช จำกัด
จำนวนที่รับ : 4 อัตรา
เงินเดือน : 16,000
สถานที่ทำงาน : ชลบุรี
     

   
4.

วิศวกรออกแบบไฟฟ้า

 
ชื่อบริษัท : บริษัท ไทเซอิ เอ็นจิเนียริ่ง เอเชียน จำกัด
จำนวนที่รับ : 1 อัตรา
เงินเดือน : 16,000
สถานที่ทำงาน : ชลบุรี
     

   
5.

พนักงานขาย (ประจำศูนย์กระจายสินค้า จ.อยุธยา)

 
ชื่อบริษัท : บริษัท คาราบาวตะวันแดง จำกัด
จำนวนที่รับ : 6 อัตรา
เงินเดือน : 14
สถานที่ทำงาน : ชลบุรี
     

   
6.

Technician, Production Technician

 
ชื่อบริษัท : บริษัท บี.เค.พลาสเตอร์ แอนด์ ยิปซัม คอร์ปอเรชั่น จำกัด
จำนวนที่รับ : 7 อัตรา
เงินเดือน : 9
สถานที่ทำงาน : ชลบุรี
     

   
7.

QA Supervisor

 
ชื่อบริษัท : NDB Recruitment & Business Co., Ltd.
จำนวนที่รับ : 1 อัตรา
เงินเดือน : 40
สถานที่ทำงาน : ชลบุรี
     

   
8.

ISO Officer (QMR)

 
ชื่อบริษัท : บริษํท Samco Seiki (Thailand) Co., Ltd. จำกัด
จำนวนที่รับ : 1 อัตรา
เงินเดือน : 25,000
สถานที่ทำงาน : ชลบุรี
     

   
9.

Production Control Supervisor

 
ชื่อบริษัท : บริษัท จัดหางาน ไวด์สเพร็ด อินเตอร์เทรด จำกัด
จำนวนที่รับ : 1 อัตรา
เงินเดือน : 30
สถานที่ทำงาน : ชลบุรี
     

   
10.

Purchasing Assistant Manager

 
ชื่อบริษัท : บริษัท เอ็ม เอ็ม ซี ทูลส์ (ประเทศไทย) จำกัด
จำนวนที่รับ : 1 อัตรา
เงินเดือน : 35
สถานที่ทำงาน : ชลบุรี
     

ยังไม่มีการดูตำแหน่งงาน
Magazine

Creative Thailand

 

More Special Reports

MAGAZINE

aday bulletin