เข้าสู่ระบบ »

 •  

 • :


  บริษัท พิทักษ์กิจ จำกัด ได้เปิดดำเนินการกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคาร และออกแบบอาคารทุกประเภทมากว่า38 ปี ได้การรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2008 มีความประสงค์ที่จะรับบุคคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ เพื่อรองรับการขยายงาน


     
  สวัสดิการ :
  - ชุดฟอร์ม
  - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  - ประกันสังคม
  - ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม
  - เบี้ยเลี้ยงประจำ
  - ค่าโทรศัพท์
  - ค่าน้ำมัน
  - ค่าคลอดบุตร
  - ค่าประสบอัคคีภัย
  - ค่าเกษียณอายุ
  - โบนัส
  - เบี้ยขยัน
  ที่อยู่ :
  บริษัท พิทักษ์กิจ จำกัด สวนอุตสาหกรรมสหพัฒน์ ศรีราชา 300 ม.1 ตำบลบึง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230
  จังหวัด : -
  โทรศัพท์ : -
  อีเมล์ : jobddPTK@job-dd.com
       

ตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัคร : จำนวนที่รับ 0 ตำแหน่ง

แสดงหน้าละ แถว เรียงตาม
ยังไม่มีการดูตำแหน่งงาน


Magazine

Creative Thailand

 

More Special Reports

MAGAZINE

aday bulletin