เข้าสู่ระบบ »
 •  

 • AEON Thana Sinsap (Thailand) Public Company Limited
   : 


  บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) (บริษัทฯ) จดทะเบียน ก่อตั้งเป็นบริษัทจำกัด เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2535 โดยบริษัท อิออน เครดิต เซอร์วิส จำกัด (บริษัท อิออน เครดิต เซอร์วิส) ประเทศญี่ปุ่น ปัจจุบัน บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้วทั้งสิ้น 250 ล้านบาท  บริษัท อิออน เครดิต เซอร์วิส ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ เป็นผู้ประกอบกิจการให้บริการบัตรเครดิตชั้นนำในประเทศญี่ปุ่น ได้จดทะเบียนในตลาดหุ้นโตเกียวในปี 2537 โดยประกอบธุรกิจให้บริการทางด้านการเงินต่างๆ รวมถึง การบริการบัตรเครดิต บริการสินเชื่อเช่าซื้อ บริการสินเชื่อส่วนบุคคล และบริการอื่นๆ จากความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจในประเทศญี่ปุ่น บริษัท อิออน เครดิต เซอร์วิส จึงเริ่มขยายธุรกิจไปยังประเทศต่างๆ ในภูมิภาคเอเชีย ได้แก่ ประเทศฮ่องกง ไทย มาเลเซีย ไต้หวัน ประเทศจีน (เซินเจิ้น) อินโดนีเซีย และเวียดนาม ตามลำดับ  ทางบริษัทฯ มีความต้องการที่จะเพิ่มบุคลากรที่มีคุณภาพเข้าร่วมองค์กรในตำแหน่งดังต่อไปนี้


  สวัสดิการ :
  - (บางตำแหน่งมี OT และเบี้ยขยัน)
  - โบนัสปีละ 2 ครั้ง
  - ปรับเงินเดือนทุกปี
  - ประกันสังคม
  ที่อยู่ :
  เลขที่ 388 อาคารเอ็กเชน ทาวเวอร์ ชั้น 27 (อาคารเดียวกับTrue Fitness) สี่แยกอโศก ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 คลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
  จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
  โทรศัพท์ : โทร : 02-689-6536-7, 02-697-7762
  อีเมล์ : jobdd00060@job-dd.com
       

รายละเอียดของงาน

ตำแหน่ง : ผู้จัดการสาขา ประจำสาขาทั่วประเทศ
รายละเอียดของงาน : หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก

1. จัดทำ และหรือบริหารแผนการตลาดเพื่อให้สาขาบรรลุเป้าหมายตามที่กำหนด

2. วิเคราะห์และพัฒนาศักยภาพของพนักงานขายเพื่อให้ทำยอดขายได้ตามเป้าหมายที่กำหนด

3. ส่งเสริมและพัฒนาความสัมพันธ์ที่ดีกับเครือข่ายคู่ค้า/ชุมชน เพื่อกระตุ้นยอดขาย

4. ศึกษาและวิเคราะห์โอกาสทางธุรกิจของบริษัทฯและข้อมูลคู่แข่งขัน

5. พัฒนาช่องทางในการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ

6. พัฒนางานบริการของสาขา

วัตถุประสงค์ของตำแหน่งงาน

- ขยายภาพลักษณ์ของบริษัทฯ สู่ชุมชน และเน้นย้ำให้ระลึกถึงตราสัญลักษณ์บริษัทโดยการจัด/ร่วมกิจกรรมสู่ชุมชนในด้านต่างๆ

- บริหารสาขา และ พัฒนาคุณภาพของการให้บริการเพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้า

- ขยายภาพลักษณ์ของบริษัทฯ สู่ชุมชน และเน้นย้ำให้ระลึกถึงตราสัญลักษณ์บริษัทโดยการจัด/ร่วมกิจกรรมสู่ชุมชนในด้านต่างๆ
สถานที่ปฏิบัติงาน : แขวงคลองเตย เขตคลองเตย จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
จำนวนที่รับ : 30 อัตรา
เงินเดือน : ตามตกลง
คุณสมบัติผู้สมัคร : เพศ ชาย/หญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป
การศึกษาระดับปริญญาตรี
มีทักษะความเป็นผู้นำ มีประสบการณ์ในระดับหัวหน้างาน อย่างน้อย 2 ปี
มีความรู้และประสบการณ์ในธุรกิจการเงินการธนาคาร
มีบุคลิกภาพดี มีมนุษย์สัมพันธ์ดี กล้าแสดงออก
สามารถเดินทางและปฏิบัติงานสาขาฯ ได้ทั่วประเทศ
     

ข้อมูลบริษัท

ชื่อบริษัท : AEON Thana Sinsap (Thailand) Public Company Limited
ลักษณะธุรกิจ : ธุรกิจ สินเชื่อ/บัตรเครดิต
ที่อยู่ : เลขที่ 388 อาคารเอ็กเชน ทาวเวอร์ ชั้น 27 (อาคารเดียวกับTrue Fitness) สี่แยกอโศก ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต/อำเภอ : เขตคลองเตย
แขวง/ตำบล : คลองเตย
รหัสไปรษณีย์ : 10110
โทรศัพท์ : โทร : 02-689-6536-7, 02-697-7762
โทรสาร : -
อีเมล์ : jobdd00060@job-dd.com
เว็บไซต์ : http://www.aeon.co.th
     
ชื่อผู้ติดต่อ : แผนกสรรหาบุคคลากร
วิธีการสมัคร : 1. เว็บ Job-DD
     

เครื่องมือ
ตำแหน่งงานอื่นๆ ของบริษัท

ลำดับ ตำแหน่ง จำนวนที่รับ วันที่ประกาศ
1. ผู้จัดการสาขา ประจำสาขาทั่วประเทศ 30 อัตรา 28 ส.ค. 2561

Magazine

Creative Thailand

 

More Special Reports

MAGAZINE

aday bulletin
รับสมัครงาน ผู้จัดการสาขา ประจำสาขาทั่วประเทศ บริษัท AEON Thana Sinsap (Thailand) Public Company Limited Job-DD