เข้าสู่ระบบ »

ผลลัพธ์การค้นหา : พบข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 3 รายการ

แสดงหน้าละ แถว เรียงตาม
   
1.

เจ้าหน้าที่การตลาด (Marketing Officer)

 
ชื่อบริษัท : บริษัท คังเคียว โซลูชั่น จำกัด
จำนวนที่รับ : 2 อัตรา
เงินเดือน : 15,000
สถานที่ทำงาน : กรุงเทพมหานคร
     

   
2.

พนักงานขับรถผู้บริหารชาวต่างชาติ

 
ชื่อบริษัท : บริษัท ยัม เรสเทอรองตส์ อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด
จำนวนที่รับ : 1 อัตรา
เงินเดือน : 19,000
สถานที่ทำงาน : กรุงเทพมหานคร
     

   
3.

Executive Assistant / Secretary / Administrator

 
ชื่อบริษัท : บริษัท อิเควเตอร์ เพียวเนเจอร์ จำกัด
จำนวนที่รับ : 1 อัตรา
เงินเดือน : 20
สถานที่ทำงาน : กรุงเทพมหานคร
     

ยังไม่มีการดูตำแหน่งงาน
Magazine

Creative Thailand

 

More Special Reports

MAGAZINE

aday bulletin