เข้าสู่ระบบ »

ผลลัพธ์การค้นหา : พบข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 32 รายการ

แสดงหน้าละ แถว เรียงตาม
   
1.

เจ้าหน้าที่บัญชีเจ้าหนี้ (Senior & Junior)

 
ชื่อบริษัท : บริษัท เอ-ลิส คอร์ปอเรท จำกัด
จำนวนที่รับ : 2 อัตรา
เงินเดือน : 20,000
สถานที่ทำงาน : กรุงเทพมหานคร
     

   
2.

พนักงานเบเกอรี่

 
ชื่อบริษัท : ห้างหุ้นส่วนสามัญ บีพี ฟู้ดแอนด์เบฟเวอเรจ
จำนวนที่รับ : 1 อัตรา
เงินเดือน : 15,000
สถานที่ทำงาน :
     

   
3.

พนักงานทำเอกสารนำเข้า-ส่งออก

 
ชื่อบริษัท : SSW Global Logistics (Thailand) Co., Ltd.
จำนวนที่รับ : 1 อัตรา
เงินเดือน : 9
สถานที่ทำงาน : กรุงเทพมหานคร
     

   
4.

Customer Service (Import-Export)

 
ชื่อบริษัท : Fair & Easy Co., Ltd.
จำนวนที่รับ : 2 อัตรา
เงินเดือน : 16
สถานที่ทำงาน : กรุงเทพมหานคร
     

   
5.

CS Export

 
ชื่อบริษัท : บริษัท คอนเวอร์เจนท์ อินเตอร์เฟรท จำกัด
จำนวนที่รับ : 2 อัตรา
เงินเดือน : 15
สถานที่ทำงาน : กรุงเทพมหานคร
     

   
6.

Supply Chain Controller

 
ชื่อบริษัท : บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จำกัด (มหาชน) Double A (1991) Public Company Limited
จำนวนที่รับ : 3 อัตรา
เงินเดือน : 25
สถานที่ทำงาน :
     

   
7.

Export Admin and Secretary

 
ชื่อบริษัท : บริษัท สยามเดนท์ จำกัด
จำนวนที่รับ : 1 อัตรา
เงินเดือน : 30
สถานที่ทำงาน :
     

   
8.

เจ้าหน้าที่พิธีการสินค้าขาเข้าและขาออก

 
ชื่อบริษัท : บริษัท เค ไลน์ (ประเทศไทย) จำกัด
จำนวนที่รับ : 2 อัตรา
เงินเดือน : 14
สถานที่ทำงาน : กรุงเทพมหานคร
     

   
9.

Sales Coordinator (BOI)

 
ชื่อบริษัท : Reeracoen Eastern Seaboard Recruitment Co., Ltd.
จำนวนที่รับ : 1 อัตรา
เงินเดือน : 25
สถานที่ทำงาน : ชัยภูมิ
     

   
10.

เจ้าหน้าที่คีย์ใบขนสินค้า ขาเข้า-ขาออก (ประจำสำนักงานใหญ่ ถ.เพชรบุรี)

 
ชื่อบริษัท : บริษัท แฮนเดิล อินเตอร์ เฟรท ลอจิสติกส์ จำกัด
จำนวนที่รับ : 1 อัตรา
เงินเดือน : 15
สถานที่ทำงาน : กรุงเทพมหานคร
     

ยังไม่มีการดูตำแหน่งงาน
Magazine

Creative Thailand

 

More Special Reports

MAGAZINE

aday bulletin