เข้าสู่ระบบ »

ผลลัพธ์การค้นหา : พบข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 10 รายการ

แสดงหน้าละ แถว เรียงตาม
   
1.

Receptionist

 
ชื่อบริษัท : บริษัท เกรท โกลฟ (ไทยแลนด์) จำกัด
จำนวนที่รับ : 1 อัตรา
เงินเดือน : 12
สถานที่ทำงาน : ภูเก็ต
     

   
2.

พนักงานประจำคลินิก

 
ชื่อบริษัท : คลินิกเวชกรรม แฟมิลี่เฮลท์
จำนวนที่รับ : 2 อัตรา
เงินเดือน : 15,000
สถานที่ทำงาน : กรุงเทพมหานคร
     

   
3.

เจ้าหน้าที่พัสดุและคลังสินค้า

 
ชื่อบริษัท : บริษัท สยามเดนท์ จำกัด
จำนวนที่รับ : 2 อัตรา
เงินเดือน : 9
สถานที่ทำงาน :
     

   
4.

ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล

 
ชื่อบริษัท : โรงพยาบาลเทพธารินทร์
จำนวนที่รับ : 1 อัตรา
เงินเดือน : 15,000
สถานที่ทำงาน : กรุงเทพมหานคร
     

   
5.

แม่ครัว/พ่อครัว/เสิร์ฟ

 
ชื่อบริษัท : บริษัท วิภาราม-ชัยปราการ จำกัด
จำนวนที่รับ : 2 อัตรา
เงินเดือน : 21,000
สถานที่ทำงาน : พระนครศรีอยุธยา
     

   
6.

พยาบาลศูนย์สิทธิประโยชน์

 
ชื่อบริษัท : บริษัท ศูนย์หัวใจ โรงพยาบาลธนบุรี จำกัด
จำนวนที่รับ : 1 อัตรา
เงินเดือน : 20,000
สถานที่ทำงาน : พระนครศรีอยุธยา
     

   
7.

เจ้าหน้าที่ระบบ ERP/ SAP

 
ชื่อบริษัท : บริษัท Unison Laboratories Co., Ltd.
จำนวนที่รับ : 1 อัตรา
เงินเดือน : 15,000
สถานที่ทำงาน :
     

   
8.

ผู้จัดการฝ่ายการตลาด

 
ชื่อบริษัท : บริษัท บอกต่อคอสเมติกส์ จำกัด
จำนวนที่รับ : 1 อัตรา
เงินเดือน : 25
สถานที่ทำงาน : พระนครศรีอยุธยา
     

   
9.

เลขานุการบริหาร

 
ชื่อบริษัท : ศูนย์ทันตกรรม เด็นทัลแพลนเน็ต
จำนวนที่รับ : 3 อัตรา
เงินเดือน : 20
สถานที่ทำงาน : กรุงเทพมหานคร
     

   
10.

Product Manager

 
ชื่อบริษัท : บริษัท พี.เอส.ฮอสพิทอล โปรดักส์ จำกัด
จำนวนที่รับ : 20 อัตรา
เงินเดือน : 20,000
สถานที่ทำงาน : กรุงเทพมหานคร
     

ยังไม่มีการดูตำแหน่งงาน
Magazine

Creative Thailand

 

More Special Reports

MAGAZINE

aday bulletin