เข้าสู่ระบบ »

ผลลัพธ์การค้นหา : พบข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 2 รายการ

แสดงหน้าละ แถว เรียงตาม
   
1.

พยาบาลสินไหม ( Nurse ) Skill Eng. ยินดีรับพยาบาลจบใหม่

 
ชื่อบริษัท : AGA Services (Thailand)
จำนวนที่รับ : 3 อัตรา
เงินเดือน : 25
สถานที่ทำงาน : กรุงเทพมหานคร
     

   
2.

พยาบาลวิจัย

 
ชื่อบริษัท : ศูนย์ประสานความร่วมมือระหว่างไทย-ออสเตรเลีย-เนเธอร์แลนด์ เพื่อการศึกษาวิจัยทางคลินิกด้านโรคเอดส์
จำนวนที่รับ : 3 อัตรา
เงินเดือน : 15,000
สถานที่ทำงาน : กรุงเทพมหานคร
     

ยังไม่มีการดูตำแหน่งงาน
Magazine

Creative Thailand

 

More Special Reports

MAGAZINE

aday bulletin