เข้าสู่ระบบ »

ผลลัพธ์การค้นหา : พบข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 4 รายการ

แสดงหน้าละ แถว เรียงตาม
   
1.

วิศวกรเครื่องกล (Mechanical Engineer) วิศวกรไฟฟ้า (Electrical Engineer)

 
ชื่อบริษัท : บริษัท เอลโม เทค จำกัด
จำนวนที่รับ : 6 อัตรา
เงินเดือน : 20,000
สถานที่ทำงาน : กรุงเทพมหานคร
     

   
2.

วิศวะกร

 
ชื่อบริษัท : บริษัท ยูนิเวอร์แซล เมทริกซ์ เทคโนโลยี จำกัด
จำนวนที่รับ : 2 อัตรา
เงินเดือน : 23,000
สถานที่ทำงาน : -
     

   
3.

ช่างเครื่องกล / ช่างยนต์

 
ชื่อบริษัท : บริษัท ไทยออยล์ เอนเนอร์ยี เซอร์วิส จำกัด
จำนวนที่รับ : 1 อัตรา
เงินเดือน : 20,000
สถานที่ทำงาน : -
     

   
4.

ช่างเขียนแบบ (เครื่องกล)

 
ชื่อบริษัท : บริษัท มิตรเกษตร อุทัยธานี จำกัด
จำนวนที่รับ : 1 อัตรา
เงินเดือน : 15,000
สถานที่ทำงาน : อุทัยธานี
     

ยังไม่มีการดูตำแหน่งงาน
Magazine

Creative Thailand

 

More Special Reports

MAGAZINE

aday bulletin