เข้าสู่ระบบ »

ผลลัพธ์การค้นหา : พบข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 51 รายการ

แสดงหน้าละ แถว เรียงตาม
   
1. พนักงานขับรถโฟล์คลิฟ
 
ชื่อบริษัท : บริษัท ไทยบรรจุภัณฑ์และการพิมพ์ จำกัด ( มหาชน )
จำนวนที่รับ : 1 อัตรา
เงินเดือน : 9
วันที่ประกาศ : 19 ต.ค. 2559
สถานที่ทำงาน : สมุทรปราการ
     

   
2. หัวหน้าแผนกไฟฟ้า
 
ชื่อบริษัท : บริษัท พัทยาฟู้ดอินดัสตรี จำกัด
จำนวนที่รับ : 2 อัตรา
เงินเดือน : 16,000
วันที่ประกาศ : 19 ต.ค. 2559
สถานที่ทำงาน : สมุทรปราการ
     

   
3. วิศวกรผลิตภัณฑ์
 
ชื่อบริษัท : บริษัท Uni Aire Corporation Co., Ltd.
จำนวนที่รับ : 6 อัตรา
เงินเดือน : 15,000
วันที่ประกาศ : 19 ต.ค. 2559
สถานที่ทำงาน : สมุทรปราการ
     

   
4. เจ้าหน้าที่พิกกิ้ง แพ็คกิ้ง รีสต๊อกกิ้ง
 
ชื่อบริษัท : Lyreco (Thailand) Co., Ltd.
จำนวนที่รับ : 10 อัตรา
เงินเดือน : 11
วันที่ประกาศ : 19 ต.ค. 2559
สถานที่ทำงาน : สมุทรปราการ
     

   
5. Transport Planning
 
ชื่อบริษัท : บริษัท เมอิโก ทรานส์ (ประเทศไทย) จำกัด
จำนวนที่รับ : 1 อัตรา
เงินเดือน : 15
วันที่ประกาศ : 19 ต.ค. 2559
สถานที่ทำงาน : สมุทรปราการ
     

   
6. เจ้าหน้าที่บัญชีลูกหนี้
 
ชื่อบริษัท : บริษัท ออโธพีเซีย จำกัด
จำนวนที่รับ : 1 อัตรา
เงินเดือน : 16,000
วันที่ประกาศ : 19 ต.ค. 2559
สถานที่ทำงาน : สมุทรปราการ
     

   
7. Logistic Officer
 
ชื่อบริษัท : บริษัท บี.วาย.คอร์โพเรชั่น จำกัด
จำนวนที่รับ : 1 อัตรา
เงินเดือน : 15
วันที่ประกาศ : 19 ต.ค. 2559
สถานที่ทำงาน : สมุทรปราการ
     

   
8. วิศวกรเครื่องกล
 
ชื่อบริษัท : บริษัท ฟอร์ไมก้า (ประเทศไทย) จำกัด
จำนวนที่รับ : 1 อัตรา
เงินเดือน : 16,000
วันที่ประกาศ : 18 ต.ค. 2559
สถานที่ทำงาน : สมุทรปราการ
     

   
9. ธุรการ
 
ชื่อบริษัท : บริษัท โรงงานทอผ้าบีต้า จำกัด
จำนวนที่รับ : 1 อัตรา
เงินเดือน : 15,000
วันที่ประกาศ : 18 ต.ค. 2559
สถานที่ทำงาน : สมุทรปราการ
     

   
10. Programmer
 
ชื่อบริษัท : บริษัท กรุงไทยอาหาร จำกัด (มหาชน)
จำนวนที่รับ : 1 อัตรา
เงินเดือน : 20,000
วันที่ประกาศ : 18 ต.ค. 2559
สถานที่ทำงาน : สมุทรปราการ
     

ยังไม่มีการดูตำแหน่งงาน


Magazine

Creative Thailand

 

More Special Reports

MAGAZINE

aday bulletin