เข้าสู่ระบบ »

ผลลัพธ์การค้นหา : พบข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 2 รายการ

แสดงหน้าละ แถว เรียงตาม
   
1. ช่างไฟฟ้า
 
ชื่อบริษัท : บริษัท สไปดส์ แอนด์ พาวเดอร์ จำกัด
จำนวนที่รับ : 1 อัตรา
เงินเดือน : 12,000
วันที่ประกาศ : 06 ก.ย. 2559
สถานที่ทำงาน : ลำพูน
     

   
2. ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน
 
ชื่อบริษัท : บริษัท ลำพูนซิงเดนเก็น
จำนวนที่รับ : 1 อัตรา
เงินเดือน : 18,000
วันที่ประกาศ : 20 ส.ค. 2559
สถานที่ทำงาน : ลำพูน
     

ยังไม่มีการดูตำแหน่งงาน


Magazine

Creative Thailand

 

More Special Reports

MAGAZINE

aday bulletin