เข้าสู่ระบบ »

ผลลัพธ์การค้นหา : พบข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 10 รายการ

แสดงหน้าละ แถว เรียงตาม
   
1. วิศวกรประกันคุณภาพ
 
ชื่อบริษัท : บริษัท ทีดีเค (ประเทศไทย) จำกัด
จำนวนที่รับ : 1 อัตรา
เงินเดือน : 15,000
วันที่ประกาศ : 18 ต.ค. 2559
สถานที่ทำงาน : พระนครศรีอยุธยา
     

   
2. เจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด
 
ชื่อบริษัท : บริษัท ผลิตภัณฑ์สมุนไพร ดร.สาโรช จำกัด
จำนวนที่รับ : 4 อัตรา
เงินเดือน : 16,000
วันที่ประกาศ : 05 ต.ค. 2559
สถานที่ทำงาน : พระนครศรีอยุธยา
     

   
3. วิศวกรออกแบบไฟฟ้า
 
ชื่อบริษัท : บริษัท ไทเซอิ เอ็นจิเนียริ่ง เอเชียน จำกัด
จำนวนที่รับ : 1 อัตรา
เงินเดือน : 16,000
วันที่ประกาศ : 04 ต.ค. 2559
สถานที่ทำงาน : พระนครศรีอยุธยา
     

   
4. พนักงานขาย (ประจำศูนย์กระจายสินค้า จ.อยุธยา)
 
ชื่อบริษัท : บริษัท คาราบาวตะวันแดง จำกัด
จำนวนที่รับ : 6 อัตรา
เงินเดือน : 14
วันที่ประกาศ : 22 ก.ย. 2559
สถานที่ทำงาน : พระนครศรีอยุธยา
     

   
5. Technician, Production Technician
 
ชื่อบริษัท : บริษัท บี.เค.พลาสเตอร์ แอนด์ ยิปซัม คอร์ปอเรชั่น จำกัด
จำนวนที่รับ : 7 อัตรา
เงินเดือน : 9
วันที่ประกาศ : 07 ก.ย. 2559
สถานที่ทำงาน : พระนครศรีอยุธยา
     

   
6. QA Supervisor
 
ชื่อบริษัท : NDB Recruitment & Business Co., Ltd.
จำนวนที่รับ : 1 อัตรา
เงินเดือน : 40
วันที่ประกาศ : 07 ก.ย. 2559
สถานที่ทำงาน : พระนครศรีอยุธยา
     

   
7. ISO Officer (QMR)
 
ชื่อบริษัท : บริษํท Samco Seiki (Thailand) Co., Ltd. จำกัด
จำนวนที่รับ : 1 อัตรา
เงินเดือน : 25,000
วันที่ประกาศ : 07 ก.ย. 2559
สถานที่ทำงาน : พระนครศรีอยุธยา
     

   
8. Production Control Supervisor
 
ชื่อบริษัท : บริษัท จัดหางาน ไวด์สเพร็ด อินเตอร์เทรด จำกัด
จำนวนที่รับ : 1 อัตรา
เงินเดือน : 30
วันที่ประกาศ : 07 ก.ย. 2559
สถานที่ทำงาน : พระนครศรีอยุธยา
     

   
9. Purchasing Assistant Manager
 
ชื่อบริษัท : บริษัท เอ็ม เอ็ม ซี ทูลส์ (ประเทศไทย) จำกัด
จำนวนที่รับ : 1 อัตรา
เงินเดือน : 35
วันที่ประกาศ : 23 ส.ค. 2559
สถานที่ทำงาน : พระนครศรีอยุธยา
     

   
10. การตลาด
 
ชื่อบริษัท : บริษัท อัษฎาธนสรณ์ จำกัด
จำนวนที่รับ : 5 อัตรา
เงินเดือน : 18
วันที่ประกาศ : 18 ส.ค. 2559
สถานที่ทำงาน : พระนครศรีอยุธยา
     

ยังไม่มีการดูตำแหน่งงาน


Magazine

Creative Thailand

 

More Special Reports

MAGAZINE

aday bulletin