เข้าสู่ระบบ »

ผลลัพธ์การค้นหา : พบข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 32 รายการ

แสดงหน้าละ แถว เรียงตาม
   
1. หัวหน้าแผนกไฟฟ้า
 
ชื่อบริษัท : บริษัท พัทยาฟู้ดอินดัสตรี จำกัด
จำนวนที่รับ : 2 อัตรา
เงินเดือน : 16,000
วันที่ประกาศ : 19 ต.ค. 2559
สถานที่ทำงาน : สมุทรปราการ
     

   
2. วิศวกรผลิตภัณฑ์
 
ชื่อบริษัท : บริษัท Uni Aire Corporation Co., Ltd.
จำนวนที่รับ : 6 อัตรา
เงินเดือน : 15,000
วันที่ประกาศ : 19 ต.ค. 2559
สถานที่ทำงาน : สมุทรปราการ
     

   
3. ช่างเครื่องกล / ช่างยนต์
 
ชื่อบริษัท : บริษัท ไทยออยล์ เอนเนอร์ยี เซอร์วิส จำกัด
จำนวนที่รับ : 1 อัตรา
เงินเดือน : 20,000
วันที่ประกาศ : 18 ต.ค. 2559
สถานที่ทำงาน : -
     

   
4. เจ้าหน้าที่บัญชี
 
ชื่อบริษัท : บริษัท ดอกบัวคู่ จำกัด
จำนวนที่รับ : 1 อัตรา
เงินเดือน : 15,000
วันที่ประกาศ : 18 ต.ค. 2559
สถานที่ทำงาน : กรุงเทพมหานคร
     

   
5. Programmer
 
ชื่อบริษัท : บริษัท กรุงไทยอาหาร จำกัด (มหาชน)
จำนวนที่รับ : 1 อัตรา
เงินเดือน : 20,000
วันที่ประกาศ : 18 ต.ค. 2559
สถานที่ทำงาน : สมุทรปราการ
     

   
6. ช่างซ่อมบำรุง
 
ชื่อบริษัท : บริษัท อันชิ่ง อินดัสทรี จำกัด
จำนวนที่รับ : 1 อัตรา
เงินเดือน : 20,000
วันที่ประกาศ : 17 ต.ค. 2559
สถานที่ทำงาน : กรุงเทพมหานคร
     

   
7. พนักงานขาย
 
ชื่อบริษัท : บริษัท อาร์พีเอสซี อินเตอร์เทรด จำกัด
จำนวนที่รับ : 1 อัตรา
เงินเดือน : 20,000
วันที่ประกาศ : 17 ต.ค. 2559
สถานที่ทำงาน : กรุงเทพมหานคร
     

   
8. พนักงานขายหน่วยรถมอเตอร์ไซด์ (เขตบางบัวทอง)
 
ชื่อบริษัท : บริษัท ไอ.พี. เทรดดิ้ง จำกัด
จำนวนที่รับ : 1 อัตรา
เงินเดือน : 15,000
วันที่ประกาศ : 17 ต.ค. 2559
สถานที่ทำงาน : นนทบุรี
     

   
9. เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยฯ
 
ชื่อบริษัท : บริษัท ปริ๊นเซส ฟูดส์ จำกัด
จำนวนที่รับ : 1 อัตรา
เงินเดือน : 15,000
วันที่ประกาศ : 17 ต.ค. 2559
สถานที่ทำงาน : เชียงใหม่
     

   
10. แม่บ้าน หญิง
 
ชื่อบริษัท : บริษัท เจริญมาร์เก็ต จำกัด
จำนวนที่รับ : 1 อัตรา
เงินเดือน : 15,000
วันที่ประกาศ : 17 ต.ค. 2559
สถานที่ทำงาน : พิษณุโลก
     

ยังไม่มีการดูตำแหน่งงาน


Magazine

Creative Thailand

 

More Special Reports

MAGAZINE

aday bulletin