เข้าสู่ระบบ »

ผลลัพธ์การค้นหา : พบข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 21 รายการ

แสดงหน้าละ แถว เรียงตาม
   
1. Design engineer (vehicle)
 
ชื่อบริษัท : NISSIN R&D ASIA CO., LTD.
จำนวนที่รับ : 1 อัตรา
เงินเดือน : 18
วันที่ประกาศ : 17 ต.ค. 2559
สถานที่ทำงาน : กรุงเทพมหานคร
     

   
2. เจ้าหน้าที่เขียนแบบ
 
ชื่อบริษัท : บริษัท จาร์ตัน กรุ๊ป จำกัด
จำนวนที่รับ : 1 อัตรา
เงินเดือน : 25
วันที่ประกาศ : 17 ต.ค. 2559
สถานที่ทำงาน : นครปฐม
     

   
3. พนักงานเขียนแบบ
 
ชื่อบริษัท : บริษัท อินฟราเซท จำกัด
จำนวนที่รับ : 3 อัตรา
เงินเดือน : 15
วันที่ประกาศ : 17 ต.ค. 2559
สถานที่ทำงาน : กรุงเทพมหานคร
     

   
4. Autocad
 
ชื่อบริษัท : บริษัท ไตร-เอ็น โซลูชั่น จำกัด
จำนวนที่รับ : 3 อัตรา
เงินเดือน : 15
วันที่ประกาศ : 17 ต.ค. 2559
สถานที่ทำงาน : กรุงเทพมหานคร
     

   
5. หัวหน้าออกแบบการผลิต
 
ชื่อบริษัท : บริษัท เอสอาร์ แอดวานซ์อินดัสตรีส์ จำกัด
จำนวนที่รับ : 1 อัตรา
เงินเดือน : 20
วันที่ประกาศ : 17 ต.ค. 2559
สถานที่ทำงาน : ชลบุรี
     

   
6. เจ้าหน้าที่ขายโครงการ , เจ้าหน้าที่ขายต่างจังหวัด (ภาคใต้ตอนบน / ตอนล่าง)
 
ชื่อบริษัท : บริษัท เฟมไลน์ โปรดักส์ จำกัด
จำนวนที่รับ : 2 อัตรา
เงินเดือน : 16
วันที่ประกาศ : 17 ต.ค. 2559
สถานที่ทำงาน : -
     

   
7. สถาปนิก
 
ชื่อบริษัท : บริษัท สรธัช เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
จำนวนที่รับ : 1 อัตรา
เงินเดือน : 25
วันที่ประกาศ : 17 ต.ค. 2559
สถานที่ทำงาน : กรุงเทพมหานคร
     

   
8. Sales Executive
 
ชื่อบริษัท : บริษัท วิสแพค จำกัด
จำนวนที่รับ : 3 อัตรา
เงินเดือน : 15
วันที่ประกาศ : 17 ต.ค. 2559
สถานที่ทำงาน : สมุทรปราการ
     

   
9. เจ้าหน้าที่/ พนักงานธุรการแผนกควบคุมโครงการ(Project Admin)
 
ชื่อบริษัท : บริษัท เฟรมเทค วินโดว์ แอนด์ ดอร์ จำกัด
จำนวนที่รับ : 2 อัตรา
เงินเดือน : 10
วันที่ประกาศ : 17 ต.ค. 2559
สถานที่ทำงาน : นนทบุรี
     

   
10. วิศวกรคอมพิวเตอร์
 
ชื่อบริษัท : บริษัท เอส เทค ซีวิล แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด
จำนวนที่รับ : 1 อัตรา
เงินเดือน : 15
วันที่ประกาศ : 28 ก.ย. 2559
สถานที่ทำงาน : กรุงเทพมหานคร
     

ยังไม่มีการดูตำแหน่งงาน


Magazine

Creative Thailand

 

More Special Reports

MAGAZINE

aday bulletin