เข้าสู่ระบบ »

ผลลัพธ์การค้นหา : พบข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 4 รายการ

แสดงหน้าละ แถว เรียงตาม
   
1. ผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารและประชาสัมพันธ์
 
ชื่อบริษัท : มูลนิธิรักษ์ไทย ( Raks Thai Foundation )
จำนวนที่รับ : 1 อัตรา
เงินเดือน : 17,000
วันที่ประกาศ : 17 ต.ค. 2559
สถานที่ทำงาน : กรุงเทพมหานคร
     

   
2. IT Support Engineer
 
ชื่อบริษัท : บริษัท ทิงค์เน็ต จำกัด
จำนวนที่รับ : 1 อัตรา
เงินเดือน : 15,000
วันที่ประกาศ : 05 ต.ค. 2559
สถานที่ทำงาน : กรุงเทพมหานคร
     

   
3. ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายการเงิน
 
ชื่อบริษัท : บริษัท Thriven Development Co., Ltd.
จำนวนที่รับ : 1 อัตรา
เงินเดือน : 15,000
วันที่ประกาศ : 04 ต.ค. 2559
สถานที่ทำงาน : สมุทรปราการ
     

   
4. พยาบาลวิจัย
 
ชื่อบริษัท : ศูนย์ประสานความร่วมมือระหว่างไทย-ออสเตรเลีย-เนเธอร์แลนด์ เพื่อการศึกษาวิจัยทางคลินิกด้านโรคเอดส์
จำนวนที่รับ : 3 อัตรา
เงินเดือน : 15,000
วันที่ประกาศ : 23 ส.ค. 2559
สถานที่ทำงาน : กรุงเทพมหานคร
     

ยังไม่มีการดูตำแหน่งงาน


Magazine

Creative Thailand

 

More Special Reports

MAGAZINE

aday bulletin