เข้าสู่ระบบ »

ผลลัพธ์การค้นหา : พบข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 19 รายการ

แสดงหน้าละ แถว เรียงตาม
   
1. วิศวกรบริการหลังการขาย (After Sales Service)
 
ชื่อบริษัท : บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)
จำนวนที่รับ : 1 อัตรา
เงินเดือน :
วันที่ประกาศ : 08 มิ.ย. 2561
สถานที่ทำงาน : กรุงเทพมหานคร
     

   
2. วิศวกรผลิตภัณฑ์
 
ชื่อบริษัท : บริษัท Uni Aire Corporation Co., Ltd.
จำนวนที่รับ : 6 อัตรา
เงินเดือน : 15,000
วันที่ประกาศ : 19 ต.ค. 2559
สถานที่ทำงาน : สมุทรปราการ
     

   
3. วิศวกรขาย
 
ชื่อบริษัท : บริษัท เอสวีพี.โปร. จำกัด
จำนวนที่รับ : 1 อัตรา
เงินเดือน : 16,000
วันที่ประกาศ : 19 ต.ค. 2559
สถานที่ทำงาน : สงขลา
     

   
4. วิศวกรไฟฟ้า
 
ชื่อบริษัท : บริษัท ทีทีซี น้ำดื่มสยาม จำกัด
จำนวนที่รับ : 1 อัตรา
เงินเดือน : 16,000
วันที่ประกาศ : 19 ต.ค. 2559
สถานที่ทำงาน : ปทุมธานี
     

   
5. วิศวกร (ระบบเครื่องปรับอากาศ)
 
ชื่อบริษัท : บริษัท เพาเวอร์เมติค จำกัด
จำนวนที่รับ : 1 อัตรา
เงินเดือน : 20,000
วันที่ประกาศ : 19 ต.ค. 2559
สถานที่ทำงาน : นนทบุรี
     

   
6. วิศวกรเครื่องกล
 
ชื่อบริษัท : บริษัท ฟอร์ไมก้า (ประเทศไทย) จำกัด
จำนวนที่รับ : 1 อัตรา
เงินเดือน : 16,000
วันที่ประกาศ : 18 ต.ค. 2559
สถานที่ทำงาน : สมุทรปราการ
     

   
7. วิศวกรรมระบบการผลิต
 
ชื่อบริษัท : บริษัท แอนคา แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด
จำนวนที่รับ : 1 อัตรา
เงินเดือน : 20,000
วันที่ประกาศ : 18 ต.ค. 2559
สถานที่ทำงาน : กรุงเทพมหานคร
     

   
8. วิศวกรทดสอบฝึกหัด
 
ชื่อบริษัท : บริษัท เอสดีแอล อิงค์
จำนวนที่รับ : 1 อัตรา
เงินเดือน : 15,000
วันที่ประกาศ : 18 ต.ค. 2559
สถานที่ทำงาน : กรุงเทพมหานคร
     

   
9. วิศวกรประกันคุณภาพ
 
ชื่อบริษัท : บริษัท ทีดีเค (ประเทศไทย) จำกัด
จำนวนที่รับ : 1 อัตรา
เงินเดือน : 15,000
วันที่ประกาศ : 18 ต.ค. 2559
สถานที่ทำงาน : พระนครศรีอยุธยา
     

   
10. วิศวกรไฟฟ้า
 
ชื่อบริษัท : บริษัท ดิอาคิเท็คส์ แอนด์ เทิร์นคีย์ จำกัด
จำนวนที่รับ : 1 อัตรา
เงินเดือน : 20,000
วันที่ประกาศ : 06 ต.ค. 2559
สถานที่ทำงาน : นนทบุรี
     

ยังไม่มีการดูตำแหน่งงาน


Magazine

Creative Thailand

 

More Special Reports

MAGAZINE

aday bulletin