เข้าสู่ระบบ »

ผลลัพธ์การค้นหา : พบข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 34 รายการ

แสดงหน้าละ แถว เรียงตาม
   
1. เจ้าหน้าที่บัญชี
 
ชื่อบริษัท : บริษัท พรอมิส (ประเทศไทย) จำกัด
จำนวนที่รับ : 1 อัตรา
เงินเดือน : 16,000
วันที่ประกาศ : 19 ต.ค. 2559
สถานที่ทำงาน : กรุงเทพมหานคร
     

   
2. พนักงานการเงินและบัญชี
 
ชื่อบริษัท : บริษัท ปราชญ์ มิวสิค กรุ๊ป จำกัด
จำนวนที่รับ : 1 อัตรา
เงินเดือน : 15,000
วันที่ประกาศ : 19 ต.ค. 2559
สถานที่ทำงาน : กรุงเทพมหานคร
     

   
3. เจ้าหน้าที่บัญชี,การเงิน
 
ชื่อบริษัท : บริษัท บุญถาวรเซรามิค จำกัด
จำนวนที่รับ : 1 อัตรา
เงินเดือน : 16,000
วันที่ประกาศ : 19 ต.ค. 2559
สถานที่ทำงาน : กรุงเทพมหานคร
     

   
4. เจ้าหน้าที่บัญชีลูกหนี้
 
ชื่อบริษัท : บริษัท ออโธพีเซีย จำกัด
จำนวนที่รับ : 1 อัตรา
เงินเดือน : 16,000
วันที่ประกาศ : 19 ต.ค. 2559
สถานที่ทำงาน : สมุทรปราการ
     

   
5. เจ้าหน้าที่บัญชีเจ้าหนี้ (Senior & Junior)
 
ชื่อบริษัท : บริษัท เอ-ลิส คอร์ปอเรท จำกัด
จำนวนที่รับ : 2 อัตรา
เงินเดือน : 20,000
วันที่ประกาศ : 19 ต.ค. 2559
สถานที่ทำงาน : กรุงเทพมหานคร
     

   
6. พนักงานบัญชี
 
ชื่อบริษัท : บริษัท เคเอ็น แอคเคาท์ จำกัด
จำนวนที่รับ : 3 อัตรา
เงินเดือน : 15,000
วันที่ประกาศ : 19 ต.ค. 2559
สถานที่ทำงาน : นครปฐม
     

   
7. นักบัญชี
 
ชื่อบริษัท : บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด.
จำนวนที่รับ : 3 อัตรา
เงินเดือน : 16,000
วันที่ประกาศ : 18 ต.ค. 2559
สถานที่ทำงาน : กรุงเทพมหานคร
     

   
8. เจ้าหน้าที่ฝ่ายตรวจสอบบัญชี
 
ชื่อบริษัท : บริษัท มาซาร์ส (ประเทศไทย) จำกัด
จำนวนที่รับ : 1 อัตรา
เงินเดือน : 20,000
วันที่ประกาศ : 18 ต.ค. 2559
สถานที่ทำงาน : กรุงเทพมหานคร
     

   
9. ผู้ช่วยบัญชี
 
ชื่อบริษัท : บริษัท เหรียญทองเทคโนโลยี การพิมพ์ จำกัด
จำนวนที่รับ : 1 อัตรา
เงินเดือน : 15,000
วันที่ประกาศ : 18 ต.ค. 2559
สถานที่ทำงาน : กรุงเทพมหานคร
     

   
10. เจ้าหน้าที่บัญชี
 
ชื่อบริษัท : บริษัท ดอกบัวคู่ จำกัด
จำนวนที่รับ : 1 อัตรา
เงินเดือน : 15,000
วันที่ประกาศ : 18 ต.ค. 2559
สถานที่ทำงาน : กรุงเทพมหานคร
     

ยังไม่มีการดูตำแหน่งงาน


Magazine

Creative Thailand

 

More Special Reports

MAGAZINE

aday bulletin