เข้าสู่ระบบ »

ผลลัพธ์การค้นหา : พบข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 12 รายการ

แสดงหน้าละ แถว เรียงตาม
   
1. ที่ปรึกษาอสังหาริมทรัพย์
 
ชื่อบริษัท : กลุ่มบริษัท แฮปปี้แลนด์
จำนวนที่รับ : 1 อัตรา
เงินเดือน : 20,000
วันที่ประกาศ : 19 ต.ค. 2559
สถานที่ทำงาน : กรุงเทพมหานคร
     

   
2. พนักงานสัมภาษณ์
 
ชื่อบริษัท : บริษัท แกลลัพ จำกัด
จำนวนที่รับ : 1 อัตรา
เงินเดือน : 15,000
วันที่ประกาศ : 19 ต.ค. 2559
สถานที่ทำงาน : กรุงเทพมหานคร
     

   
3. เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย (จป.วิชาชีพ)
 
ชื่อบริษัท : บริษัท เอ็น คอนส์ แอนด์ บิลท์ จำกัด
จำนวนที่รับ : 1 อัตรา
เงินเดือน : 15,000
วันที่ประกาศ : 17 ต.ค. 2559
สถานที่ทำงาน : นนทบุรี
     

   
4. เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยฯ
 
ชื่อบริษัท : บริษัท ปริ๊นเซส ฟูดส์ จำกัด
จำนวนที่รับ : 1 อัตรา
เงินเดือน : 15,000
วันที่ประกาศ : 17 ต.ค. 2559
สถานที่ทำงาน : เชียงใหม่
     

   
5. แม่บ้าน หญิง
 
ชื่อบริษัท : บริษัท เจริญมาร์เก็ต จำกัด
จำนวนที่รับ : 1 อัตรา
เงินเดือน : 15,000
วันที่ประกาศ : 17 ต.ค. 2559
สถานที่ทำงาน : พิษณุโลก
     

   
6. ผู้ชำนาญการศุลกากร
 
ชื่อบริษัท : บริษํท CHIEF OVERSEA CO.,LTD.
จำนวนที่รับ : 1 อัตรา
เงินเดือน : 18
วันที่ประกาศ : 07 ต.ค. 2559
สถานที่ทำงาน : กรุงเทพมหานคร
     

   
7. เจ้าหน้าที่ประเมินราคา
 
ชื่อบริษัท : บริษัท โชคชัย เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
จำนวนที่รับ : 1 อัตรา
เงินเดือน : 20,000
วันที่ประกาศ : 06 ต.ค. 2559
สถานที่ทำงาน : ปทุมธานี
     

   
8. Engineering Support
 
ชื่อบริษัท : บริษัท เบญจจินดา โฮลดิ้ง จำกัด
จำนวนที่รับ : 1 อัตรา
เงินเดือน : 15,000
วันที่ประกาศ : 04 ต.ค. 2559
สถานที่ทำงาน : กรุงเทพมหานคร
     

   
9. เจ้าหน้าที่สนับสนุนระบบ SAP
 
ชื่อบริษัท : บริษัท วิชัย เทรดดิ้ง (1983) จำกัด
จำนวนที่รับ : 1 อัตรา
เงินเดือน : 18,000
วันที่ประกาศ : 07 ก.ย. 2559
สถานที่ทำงาน : กรุงเทพมหานคร
     

   
10. พนักงานฝ่ายผลิต
 
ชื่อบริษัท : บริษัท ตรีสานพริ้นติ้ง จำกัด
จำนวนที่รับ : 40 อัตรา
เงินเดือน : 9,000
วันที่ประกาศ : 18 ส.ค. 2559
สถานที่ทำงาน : สมุทรสาคร
     

ยังไม่มีการดูตำแหน่งงาน


Magazine

Creative Thailand

 

More Special Reports

MAGAZINE

aday bulletin