เข้าสู่ระบบ »

ผลลัพธ์การค้นหา : พบข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 32 รายการ

แสดงหน้าละ แถว เรียงตาม
   
1. ทีมส่งของ-ติดตั้ง
 
ชื่อบริษัท : บริษัทJPJ Trading Co., Ltd
จำนวนที่รับ : 1 อัตรา
เงินเดือน : 12,000
วันที่ประกาศ : 06 ต.ค. 2559
สถานที่ทำงาน : กรุงเทพมหานคร
     

   
2. พนักงานทำเอกสารนำเข้า-ส่งออก
 
ชื่อบริษัท : SSW Global Logistics (Thailand) Co., Ltd.
จำนวนที่รับ : 1 อัตรา
เงินเดือน : 9
วันที่ประกาศ : 04 ต.ค. 2559
สถานที่ทำงาน : กรุงเทพมหานคร
     

   
3. Customer Service (Import-Export)
 
ชื่อบริษัท : Fair & Easy Co., Ltd.
จำนวนที่รับ : 2 อัตรา
เงินเดือน : 16
วันที่ประกาศ : 04 ต.ค. 2559
สถานที่ทำงาน : กรุงเทพมหานคร
     

   
4. CS Export
 
ชื่อบริษัท : บริษัท คอนเวอร์เจนท์ อินเตอร์เฟรท จำกัด
จำนวนที่รับ : 2 อัตรา
เงินเดือน : 15
วันที่ประกาศ : 04 ต.ค. 2559
สถานที่ทำงาน : กรุงเทพมหานคร
     

   
5. Supply Chain Controller
 
ชื่อบริษัท : บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จำกัด (มหาชน) Double A (1991) Public Company Limited
จำนวนที่รับ : 3 อัตรา
เงินเดือน : 25
วันที่ประกาศ : 04 ต.ค. 2559
สถานที่ทำงาน : จังหวัดฉะเชิงเทรา
     

   
6. Export Admin and Secretary
 
ชื่อบริษัท : บริษัท สยามเดนท์ จำกัด
จำนวนที่รับ : 1 อัตรา
เงินเดือน : 30
วันที่ประกาศ : 04 ต.ค. 2559
สถานที่ทำงาน : จังหวัดฉะเชิงเทรา
     

   
7. เจ้าหน้าที่พิธีการสินค้าขาเข้าและขาออก
 
ชื่อบริษัท : บริษัท เค ไลน์ (ประเทศไทย) จำกัด
จำนวนที่รับ : 2 อัตรา
เงินเดือน : 14
วันที่ประกาศ : 04 ต.ค. 2559
สถานที่ทำงาน : กรุงเทพมหานคร
     

   
8. Sales Coordinator (BOI)
 
ชื่อบริษัท : Reeracoen Eastern Seaboard Recruitment Co., Ltd.
จำนวนที่รับ : 1 อัตรา
เงินเดือน : 25
วันที่ประกาศ : 04 ต.ค. 2559
สถานที่ทำงาน : ชลบุรี
     

   
9. เจ้าหน้าที่คีย์ใบขนสินค้า ขาเข้า-ขาออก (ประจำสำนักงานใหญ่ ถ.เพชรบุรี)
 
ชื่อบริษัท : บริษัท แฮนเดิล อินเตอร์ เฟรท ลอจิสติกส์ จำกัด
จำนวนที่รับ : 1 อัตรา
เงินเดือน : 15
วันที่ประกาศ : 04 ต.ค. 2559
สถานที่ทำงาน : กรุงเทพมหานคร
     

   
10. เจ้าหน้าที่ ฝ่ายนำเข้า และ ส่งออก ดำเนินพิธีการ
 
ชื่อบริษัท : ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทยรวมยนต์
จำนวนที่รับ : 2 อัตรา
เงินเดือน : 22
วันที่ประกาศ : 04 ต.ค. 2559
สถานที่ทำงาน : กรุงเทพมหานคร
     

ยังไม่มีการดูตำแหน่งงาน


Magazine

Creative Thailand

 

More Special Reports

MAGAZINE

aday bulletin