เข้าสู่ระบบ »

ผลลัพธ์การค้นหา : พบข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 42 รายการ

แสดงหน้าละ แถว เรียงตาม
   
1. Team Teacher
 
ชื่อบริษัท : บริษัท ภาษาหรรษา จำกัด
จำนวนที่รับ : 1 อัตรา
เงินเดือน : 20,000
วันที่ประกาศ : 18 ต.ค. 2559
สถานที่ทำงาน : กรุงเทพมหานคร
     

   
2. นักวิเคราะห์ธุรกิจ
 
ชื่อบริษัท : บริษัท ยิบอินซอยและบริษัทในเครือ/บริษัท ยิบอินซอย จำกัด
จำนวนที่รับ : 1 อัตรา
เงินเดือน : 20,000
วันที่ประกาศ : 18 ต.ค. 2559
สถานที่ทำงาน : กรุงเทพมหานคร
     

   
3. ครูผู้สอนมัธยมหลายวิชา อาทิ เคมี ชีววิทยา ฟิสิกส์ และ Admin/HR/Sales
 
ชื่อบริษัท : บริษัท รักหมูน้อย จำกัด
จำนวนที่รับ : 1 อัตรา
เงินเดือน : 15,000
วันที่ประกาศ : 18 ต.ค. 2559
สถานที่ทำงาน : กรุงเทพมหานคร
     

   
4. ครูสอนศิลปะ
 
ชื่อบริษัท : สถาบันสอนศิลปะ HIT Galleria
จำนวนที่รับ : 1 อัตรา
เงินเดือน : 20,000
วันที่ประกาศ : 17 ต.ค. 2559
สถานที่ทำงาน : กรุงเทพมหานคร
     

   
5. พนักงานตรวจสอบ
 
ชื่อบริษัท : บริษัท มาลาคี จำกัด
จำนวนที่รับ : 1 อัตรา
เงินเดือน : 15,000
วันที่ประกาศ : 05 ต.ค. 2559
สถานที่ทำงาน : กรุงเทพมหานคร
     

   
6. คุณครูสำหรับเด็กเล็ก
 
ชื่อบริษัท : บริษัท HEGURU school at Zen, The Walk ราชพฤกษ์ และ บางนา
จำนวนที่รับ : 2 อัตรา
เงินเดือน : 15,000
วันที่ประกาศ : 05 ต.ค. 2559
สถานที่ทำงาน : กรุงเทพมหานคร
     

   
7. Internal Communication and Employee Relation
 
ชื่อบริษัท : บริษัท เลิร์น คอร์ปอเรชั่น จำกัด
จำนวนที่รับ : 1 อัตรา
เงินเดือน : 16,000
วันที่ประกาศ : 07 ก.ย. 2559
สถานที่ทำงาน : กรุงเทพมหานคร
     

   
8. ครูอนุบาล / ครูพี่เลี้ยง
 
ชื่อบริษัท : สถานรับเลี้ยงเด็กมณฑารัตน์
จำนวนที่รับ : 5 อัตรา
เงินเดือน : 10
วันที่ประกาศ : 06 ก.ย. 2559
สถานที่ทำงาน : กรุงเทพมหานคร
     

   
9. ครูอนุบาล/ครูปฐมวัย
 
ชื่อบริษัท : โรงเรียนอนันตา
จำนวนที่รับ : 1 อัตรา
เงินเดือน : 15
วันที่ประกาศ : 06 ก.ย. 2559
สถานที่ทำงาน : กรุงเทพมหานคร
     

   
10. อาจารย์สังกัดคณะสัตว์แพทยศาสตร์
 
ชื่อบริษัท : มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วิทยาเขตวัชรพล ถนนหทัยราษฎร์ ลำลูกกา ปทุมธานี
จำนวนที่รับ : 6 อัตรา
เงินเดือน : 25
วันที่ประกาศ : 06 ก.ย. 2559
สถานที่ทำงาน : กาญจนบุรี
     

ยังไม่มีการดูตำแหน่งงาน


Magazine

Creative Thailand

 

More Special Reports

MAGAZINE

aday bulletin