เข้าสู่ระบบ »
 •  

 • บริษัท เกษตรไทย อินเตอร์เนชั่นแนล ชูการ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
   : 
  ดำเนินธุรกิจด้านการผลิตน้ำตาลทราย ส่งขายในภาคอุตสาหกรรมและส่งออกต่างประเทศ
  ธุรกิจในเครืออื่นๆ ผลิตภัณฑ์ด้าน BIO
  1.เอทานอล
  2.เยื่อกระดาษ
  3.โรงไฟฟ้า
  4.อุตสาหกรรมปุ๋ย
  5.ธุรกิจในเครือ อื่นๆ
  สวัสดิการ :
  • โบนัส และ ปรับเงินเดือนประจำปี (ตามผลประกอบการของบริษัทฯ)
  • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  • เงินช่วยเหลือด้านสวัสดิการต่างๆ เช่น ช่วยพิธีศพ, งานแต่งงาน, คลอดบุตร, อุปสมบท เป็นต้น
  • วันหยุดพักผ่อนประจำปี
  • สวัสดิการวันลาต่างๆ
  • สัมมนาและท่องเที่ยวประจำปี
  • กองทุนประกันสังคม,กองทุนทดแทน
  • ตรวจสุขภาพประจำปี
  • สหกรณ์ออมทรัพย์ (เฉพาะที่โรงงานที่นครสวรรค์)
  • สวัสดิการอื่น ๆ ตามกฎหมายกำหนด
  • เกษียณอายุ
  • บ้านพักฟรี ค่าน้ำฟรี ค่าไฟฟ้าฟรี (เฉพาะที่โรงงานที่นครสวรรค์)
  • ทุนการศึกษาบุตรพนักงาน
  ที่อยู่ :
  24 อาคารเอกผล ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 ดินแดง ดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
  จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
  โทรศัพท์ : 02692086973
  อีเมล์ : jobddSHU@job-dd.com
       

รายละเอียดของงาน

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยเลขานุการผู้บริหาร
รายละเอียดของงาน : -ตรวจสอบ กลั่นกรอง เเละจัดเรียงลำดับความสำคัญของเอกสารเพื่อนำเนอผู้บริหาร
-จดบันทึกการประชุม บันทึกการนัดหมาย
-ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอก
-จัดทำรายงานต่างๆเพื่อสรุปให้ผู้บริหาร
-งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บริหาร
สถานที่ปฏิบัติงาน : แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
จำนวนที่รับ : 1 อัตรา
เงินเดือน : 15
คุณสมบัติผู้สมัคร : -
     

ข้อมูลบริษัท

ชื่อบริษัท : บริษัท เกษตรไทย อินเตอร์เนชั่นแนล ชูการ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
ลักษณะธุรกิจ : ธุรกิจ อาหาร-เครื่องดื่ม-ยาสูบ
ที่อยู่ : 24 อาคารเอกผล ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต/อำเภอ : ดินแดง
แขวง/ตำบล : ดินแดง
รหัสไปรษณีย์ : 10400
โทรศัพท์ : 02692086973
โทรสาร : 022469125
อีเมล์ : jobddSHU@job-dd.com
เว็บไซต์ : www.ktisgroup.com
     
ชื่อผู้ติดต่อ : ฝ่ายบุคคล
วิธีการสมัคร : 1. อีเมล์บริษัท
2. เว็บ Job-DD
3. มาเอง
     

เครื่องมือ
ตำแหน่งงานอื่นๆ ของบริษัท

ลำดับ ตำแหน่ง จำนวนที่รับ วันที่ประกาศ
1. ผู้ช่วยเลขานุการผู้บริหาร 1 อัตรา 18 ส.ค. 2559


Magazine

Creative Thailand

 

More Special Reports

MAGAZINE

aday bulletin
รับสมัครงาน ผู้ช่วยเลขานุการผู้บริหาร บริษัท บริษัท เกษตรไทย อินเตอร์เนชั่นแนล ชูการ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) Job-DD