Job-DD.com หางาน สมัครงาน - ได้งานดี ได้คนดี
เข้าสู่ระบบ »PR Marketing/Marketing Communications ( 0 ตำแหน่ง ) การตลาด ( 6 ตำแหน่ง )
ขาย ( 11 ตำแหน่ง ) คลังสินค้า/โลจิสติกส์/Supply Chain ( 30 ตำแหน่ง )
ควบคุมดูแลเครื่องจักร ( 0 ตำแหน่ง ) คอมพิวเตอร์/IT/โปรแกรมเมอร์ ( 13 ตำแหน่ง )
งาน Part-time/พนักงานชั่วคราว/Freelance ( 2 ตำแหน่ง ) งานการตลาด งาน PR ( 42 ตำแหน่ง )
งานการผลิต ( 18 ตำแหน่ง ) งานการศึกษา งานวิชาการ ( 38 ตำแหน่ง )
งานก่อสร้าง ( 2 ตำแหน่ง ) งานขนส่ง ( 32 ตำแหน่ง )
งานขาย งานบริการลูกค้า งานพัฒนาธุรกิจ ( 52 ตำแหน่ง ) งานจัดซื้อ ( 5 ตำแหน่ง )
งานท่องเที่ยว งานโรงแรม งาน F&B ( 0 ตำแหน่ง ) งานธนาคาร งานการเงิน ( 0 ตำแหน่ง )
งานธุรการ งานทรัพยากรบุคคล ( 17 ตำแหน่ง ) งานบริการด้านการแพทย์ ( 1 ตำแหน่ง )
งานบริการเฉพาะทาง ( 11 ตำแหน่ง ) งานบริหาร ( 3 ตำแหน่ง )
งานบัญชี ( 31 ตำแหน่ง ) งานประกันภัย ( 0 ตำแหน่ง )
งานราชการ งานบริการสาธารณะ ( 0 ตำแหน่ง ) งานวิทยาศาสตร์ งาน Lab งานวิจัยและพัฒนา ( 0 ตำแหน่ง )
งานวิศวกรรม ( 3 ตำแหน่ง ) งานสุขภาพ งานโภชนาการ งานความงาม ( 2 ตำแหน่ง )
งานอสังหาริมทรัพย์ ( 2 ตำแหน่ง ) งานออกแบบ ( 49 ตำแหน่ง )
งานเอกสารนำเข้า-ส่งออก/BOI ( 1 ตำแหน่ง ) งานโฆษณา งานสื่อ ( 8 ตำแหน่ง )
งานโทรคมนาคม ( 0 ตำแหน่ง ) งานไอที ( 35 ตำแหน่ง )
จัดซื้อ/ธุรการ/ประสานงานทั่วไป ( 8 ตำแหน่ง ) ช่างซ่อมบำรุง ( 7 ตำแหน่ง )
ช่างเทคนิค/อิเลคโทรนิค/ซ่อมบำรุง/ช่างพิมพ์ ( 9 ตำแหน่ง ) นักวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ( 1 ตำแหน่ง )
นำเข้า-ส่งออก/Shipping/ติดต่อต่างประเทศ/BOI ( 16 ตำแหน่ง ) บริการลูกค้า/Call Center/พนักงานต้อนรับ/รับโทรศัพท์ ( 14 ตำแหน่ง )
บัญชี/การเงิน ( 1 ตำแหน่ง ) บัญชีรับ/จ่าย ( 0 ตำแหน่ง )
ผลิต/ควบคุมคุณภาพ/โรงงาน ( 3 ตำแหน่ง ) ผู้ช่วย/ผู้จัดการฝ่ายผลิต ( 5 ตำแหน่ง )
ฝ่ายบริการลูกค้าต่างประเทศ ( 5 ตำแหน่ง ) พนักงานPart-time(รายวัน/รายชั่วโมง) ( 0 ตำแหน่ง )
พนักงานขับรถ/ขับรถผู้บริหาร ( 6 ตำแหน่ง ) พนักงานขาย ( 16 ตำแหน่ง )
พนักงานขาย/Sales/AE ( 31 ตำแหน่ง ) พนักงานขายทางโทรศัพท์/Telesales ( 4 ตำแหน่ง )
พนักงานต้อนรับ/รับโทรศัพท์ ( 2 ตำแหน่ง ) พนักงานร้านกาแฟ/Barista ( 0 ตำแหน่ง )
พยาบาล ( 1 ตำแหน่ง ) วิทยาศาสตร์/Lab/วิจัยพัฒนา ( 1 ตำแหน่ง )
วิศวกร ( 15 ตำแหน่ง ) วิศวกรโยธา/ก่อสร้าง ( 1 ตำแหน่ง )
วิศวกรไฟฟ้า/อิเลคโทรนิค/สื่อสาร ( 7 ตำแหน่ง ) สถาปนิก ( 1 ตำแหน่ง )
ส่งเอกสาร/ขับรถ/ส่งผลิตภัณฑ์ ( 5 ตำแหน่ง ) หัวหน้า/ผู้จัดการ/ผู้บริหาร ( 34 ตำแหน่ง )
อาหาร/เครื่องดื่ม/กุ๊ก/บาร์เทนเดอร์/พนักงานเสิร์ฟ ( 3 ตำแหน่ง ) แพทย์/เภสัชกร/สาธารณสุข ( 2 ตำแหน่ง )
โยธา/สำรวจ/สถาปัตย์/มัณฑนากร/ประเมินราคา ( 0 ตำแหน่ง ) ประเภทงานอื่นๆ ( 0 ตำแหน่ง )
ธุรกิจ ธนาคาร ( 6 ตำแหน่ง ) ธุรกิจ ส่งออก-นำเข้า ( 25 ตำแหน่ง )
ธุรกิจ Lab ( 1 ตำแหน่ง ) ธุรกิจ Trading ธุรกิจจัดจำหน่าย ( 383 ตำแหน่ง )
ธุรกิจ การพิมพ์-สิ่งพิมพ์ ( 5 ตำแหน่ง ) ธุรกิจ การเกษตร ( 6 ตำแหน่ง )
ธุรกิจ ค้าปลีก ( 16 ตำแหน่ง ) ธุรกิจ ที่ปรึกษาจัดหางาน ( 32 ตำแหน่ง )
ธุรกิจ บริการ ( 18 ตำแหน่ง ) ธุรกิจ ประกันภัย-ชีวิต ( 1 ตำแหน่ง )
ธุรกิจ พาณิชย์ ( 0 ตำแหน่ง ) ธุรกิจ วัสดุก่อสร้าง/ก่อสร้าง ( 19 ตำแหน่ง )
ธุรกิจ สินเชื่อ/บัตรเครดิต ( 4 ตำแหน่ง ) ธุรกิจ ออกแบบ-ตกแต่ง ( 3 ตำแหน่ง )
ธุรกิจ อาหาร-เครื่องดื่ม-ยาสูบ ( 20 ตำแหน่ง ) ธุรกิจ อุตฯยานพาหนะ/ชิ้นส่วนยานยนต์ ( 23 ตำแหน่ง )
ธุรกิจ อุตฯสิ่งทอ ( 4 ตำแหน่ง ) ธุรกิจ อุตฯอิเลคโทรนิค ( 8 ตำแหน่ง )
ธุรกิจ โฆษณา-ปชส. ( 5 ตำแหน่ง ) ธุรกิจ โรงพยาบาล/คลีนิค ( 2 ตำแหน่ง )
ธุรกิจการจัดการทรัพยากรบุคคล ธุรกิจที่ปรึกษาทรัพยากรบุคคล ( 6 ตำแหน่ง ) ธุรกิจการผลิตทั่วไป ( 14 ตำแหน่ง )
ธุรกิจการวิจัย ธุรกิจการสำรวจ ( 1 ตำแหน่ง ) ธุรกิจการศึกษา ( 25 ตำแหน่ง )
ธุรกิจการแพทย์ ธุรกิจเภสัชกรรม ( 10 ตำแหน่ง ) ธุรกิจการแสดง ธุรกิจดนตรี ( 1 ตำแหน่ง )
ธุรกิจกีฬา ( 1 ตำแหน่ง ) ธุรกิจก่อสร้าง ธุรกิจสถาปัตยกรรม ( 4 ตำแหน่ง )
ธุรกิจขนส่งมวลชน ( 2 ตำแหน่ง ) ธุรกิจขนส่งสินค้า ธุรกิจ Shipping ( 32 ตำแหน่ง )
ธุรกิจของเล่นเด็ก ( 0 ตำแหน่ง ) ธุรกิจขายส่ง ธุรกิจขายปลีก ( 3 ตำแหน่ง )
ธุรกิจความปลอดภัยด้านทรัพย์สิน / ที่อยู่อาศัย ( 6 ตำแหน่ง ) ธุรกิจชิ้นส่วน ยานยนต์ ( 1 ตำแหน่ง )
ธุรกิจที่ปรึกษาทางอสังหาริมทรัพย์ ธุรกิจการบริหารอสังหาริมทรัพย์ ( 10 ตำแหน่ง ) ธุรกิจท่องเที่ยว ( 2 ตำแหน่ง )
ธุรกิจบรรจุภัณฑ์ ( 4 ตำแหน่ง ) ธุรกิจบริการด้านกฎหมาย ( 0 ตำแหน่ง )
ธุรกิจบริการด้านการเงิน ( 4 ตำแหน่ง ) ธุรกิจบริการทางธุรกิจทั่วไป ( 1 ตำแหน่ง )
ธุรกิจบริการที่ปรึกษาในการจัดการ ( 4 ตำแหน่ง ) ธุรกิจบริการสังคม ( 4 ตำแหน่ง )
ธุรกิจบัญชี ( 4 ตำแหน่ง ) ธุรกิจบันเทิง ( 3 ตำแหน่ง )
ธุรกิจประกันภัย ( 2 ตำแหน่ง ) ธุรกิจปิโตรเคมี ( 0 ตำแหน่ง )
ธุรกิจยานยนต์ ( 1 ตำแหน่ง ) ธุรกิจรักษาความปลอดภัย ( 1 ตำแหน่ง )
ธุรกิจราชการ ( 0 ตำแหน่ง ) ธุรกิจวิศวกรรมก่อสร้าง ธุรกิจวิศวกรรมโยธา ควบคุมอาคาร ( 3 ตำแหน่ง )
ธุรกิจวิศวกรรมพลังงาน ( 2 ตำแหน่ง ) ธุรกิจวิศวกรรมไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ ธุรกิจวิศวกรรมเครื่องกล ( 7 ตำแหน่ง )
ธุรกิจวิศวะอื่นๆ ( 2 ตำแหน่ง ) ธุรกิจสาธารณูปโภค ( 3 ตำแหน่ง )
ธุรกิจสารเคมี พลาสติก กระดาษ ปิโตรเคมี ( 11 ตำแหน่ง ) ธุรกิจสื่อ ธุรกิจสิ่งพิมพ์ ธุรกิจการพิมพ์ ( 3 ตำแหน่ง )
ธุรกิจสุขภาพ ธุรกิจโภชนาการ ธุรกิจความงาม ( 11 ตำแหน่ง ) ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ( 8 ตำแหน่ง )
ธุรกิจออกแบบตกแต่งภายใน ธุรกิจกราฟิก ( 2 ตำแหน่ง ) ธุรกิจอัญมณี ธุรกิจเครื่องประดับ ( 3 ตำแหน่ง )
ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม ธุรกิจจัดเลี้ยง ( 7 ตำแหน่ง ) ธุรกิจอุปกรณ์ไฟฟ้า ธุรกิจอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ( 11 ตำแหน่ง )
ธุรกิจเครื่องจักรในอุตสาหกรรม ธุรกิจอุปกรณ์เครื่องกล ( 9 ตำแหน่ง ) ธุรกิจเสื้อผ้า ( 2 ตำแหน่ง )
ธุรกิจโฆษณา ธุรกิจการตลาด ธุรกิจประชาสัมพันธ์ ( 6 ตำแหน่ง ) ธุรกิจโทรคมนาคม ( 2 ตำแหน่ง )
ธุรกิจโรงแรม ธุรกิจบริการ ธุรกิจจัดเลี้ยง ( 3 ตำแหน่ง ) ธุรกิจไอที ( 29 ตำแหน่ง )
ผู้จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ ( 32 ตำแหน่ง ) ประเภทธุรกิจอื่นๆ ( 0 ตำแหน่ง )
กรุงเทพและปริมณฑล
กรุงเทพมหานคร ( 354 ตำแหน่ง ) กำแพงเพชร ( 0 ตำแหน่ง ) ชัยนาท ( 0 ตำแหน่ง )
นครนายก ( 0 ตำแหน่ง ) นครปฐม ( 0 ตำแหน่ง ) นครสวรรค์ ( 0 ตำแหน่ง )
นนทบุรี ( 0 ตำแหน่ง ) ปทุมธานี ( 25 ตำแหน่ง ) พระนครศรีอยุธยา ( 45 ตำแหน่ง )
พิจิตร ( 0 ตำแหน่ง ) พิษณุโลก ( 0 ตำแหน่ง ) ลพบุรี ( 1 ตำแหน่ง )
สมุทรปราการ ( 7 ตำแหน่ง ) สมุทรสงคราม ( 2 ตำแหน่ง ) สมุทรสาคร ( 1 ตำแหน่ง )
สิงห์บุรี ( 0 ตำแหน่ง ) สุพรรณบุรี ( 2 ตำแหน่ง ) สุโขทัย ( 3 ตำแหน่ง )
อุทัยธานี ( 2 ตำแหน่ง ) อ่างทอง ( 11 ตำแหน่ง ) เพชรบูรณ์ ( 1 ตำแหน่ง )
ภาคกลาง
กาฬสินธุ์ ( 5 ตำแหน่ง ) ขอนแก่น ( 7 ตำแหน่ง ) ชัยภูมิ ( 27 ตำแหน่ง )
นครพนม ( 1 ตำแหน่ง ) นครราชสีมา ( 0 ตำแหน่ง ) บุรีรัมย์ ( 0 ตำแหน่ง )
มหาสารคาม ( 0 ตำแหน่ง ) มุกดาหาร ( 0 ตำแหน่ง ) ยโสธร ( 0 ตำแหน่ง )
ร้อยเอ็ด ( 0 ตำแหน่ง ) ศรีสะเกษ ( 0 ตำแหน่ง ) สกลนคร ( 0 ตำแหน่ง )
สระบุรี ( 1 ตำแหน่ง ) สุรินทร์ ( 0 ตำแหน่ง ) หนองคาย ( 1 ตำแหน่ง )
หนองบัวลำภู ( 2 ตำแหน่ง ) อำนาจเจริญ ( 0 ตำแหน่ง ) อุดรธานี ( 3 ตำแหน่ง )
อุบลราชธานี ( 0 ตำแหน่ง ) เลย ( 1 ตำแหน่ง )  
ภาคตะวันออก
กาญจนบุรี ( 1 ตำแหน่ง ) ตาก ( 4 ตำแหน่ง ) ประจวบคีรีขันธ์ ( 2 ตำแหน่ง )
ราชบุรี ( 1 ตำแหน่ง ) เพชรบุรี ( 0 ตำแหน่ง )  
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
จันทบุรี ( 4 ตำแหน่ง ) ฉะเชิงเทรา ( 1 ตำแหน่ง ) ชลบุรี ( 10 ตำแหน่ง )
ตราด ( 0 ตำแหน่ง ) บึงกาฬ ( 4 ตำแหน่ง ) ปราจีนบุรี ( 1 ตำแหน่ง )
ระยอง ( 0 ตำแหน่ง ) สระแก้ว ( 0 ตำแหน่ง )  
ภาคเหนือ
กระบี่ ( 0 ตำแหน่ง ) ตรัง ( 4 ตำแหน่ง ) นครศรีธรรมราช ( 0 ตำแหน่ง )
ปัตตานี ( 0 ตำแหน่ง ) พังงา ( 0 ตำแหน่ง ) พัทลุง ( 2 ตำแหน่ง )
ภูเก็ต ( 0 ตำแหน่ง ) ยะลา ( 0 ตำแหน่ง ) ระนอง ( 0 ตำแหน่ง )
สงขลา ( 1 ตำแหน่ง ) สตูล ( 0 ตำแหน่ง ) สุราษฎร์ธานี ( 13 ตำแหน่ง )
ภาคใต้
ชุมพร ( 0 ตำแหน่ง ) นราธิวาส ( 1 ตำแหน่ง )  
ภาคตะวันตก

งานเด่น

งานมาใหม่
Magazine

Creative Thailand

 

More Special Reports

MAGAZINE

aday bulletin